میزبانی وب و ثبت دامنه

جهـــــــــانی شـــــدن را بـا انتخــــــاب

آدرس اینترنتی خود آغاز کنید!

خدمات میزبانی وب windows server 2012 بر روی سرورهای قدرتمند ترنجنت در داخل کشور آماده ارائه خدمت به شما عزیزان می‌باشد. بر روی این سرور کنترل‌پنل Website Panel، بانک‌های اطلاعاتی MSSQLServer2012 Enterprise و MySql و همچنین سرویس IIS8 نصب میباشد. این سرورها قابلیت میزبانی وب سایت‌هایی با زبان‌های برنامه نویسی ASP، ASP.Net و PHP را دارا میباشند.‬

Personal

1.900.000 ریال

سالانه

 • راه‌اندازی رایگان
 • فضای میزبانی 500MB
 • پهنای باند 5GB در ماه
 • پشتیبانی از زبان ASP.NET
 • بانک اطلاعاتی MSSQL:1 - MySQL:0
 • ایمیل 5
Standard

2.400.000 ریال

سالانه

 • راه‌اندازی رایگان
 • فضای میزبانی 1GB
 • پهنای باند 10GB در ماه
 • پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET
 • بانک اطلاعاتی MSSQL:1 - MySQL:1
 • ایمیل 20
+ Standard

3.400.000 ریال

سالانه

 • راه‌اندازی رایگان
 • فضای میزبانی 2Gb
 • پهنای باند 20GB در ماه
 • پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET
 • بانک اطلاعاتی MSSQL:1 - MySQL:1
 • ایمیل 30
Business

5.900.000 ریال

سالانه

 • راه‌اندازی رایگان
 • فضای میزبانی 5GB
 • پهنای باند 50GB در ماه
 • پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET
 • بانک اطلاعاتی MSSQL:2 - MySQL:2
 • ایمیل 50
Advance

8.900.000 ریال

سالانه

 • راه‌اندازی رایگان
 • فضای میزبانی 10GB
 • پهنای باند 100GB در ماه
 • پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET
 • بانک اطلاعاتی MSSQL:2 - MySQL:2
 • ایمیل 80
Ultimate

19.000.000 ریال

سالانه

 • راه‌اندازی رایگان
 • فضای میزبانی 25GB
 • پهنای باند 1TB در ماه
 • پشتیبانی از زبان PHP - ASP.NET
 • بانک اطلاعاتی MSSQL:5 - MySQL:5
 • ایمیل 250