بهینه‌سازی برای جســـتجوگرهـــا

سئو (search engine optimization) روشی برای ارتقاء یک وب سایت به منظور افزایش تعداد بازدیدکنندههایی است که از موتورهای جستجو دریافت میکند.

طراحی و کدنویسی استاندار، میزان بازید، مدت فعالیت سایت، میزان لینکهای سایتهای دیگر به وب‌سایت و صدها عامل دیگر امروزه سئو را به یک علم و فن جدید در عرصۀ تبلیغات و بازاریابی بدل کرده است.