طراحی وب سایت

خدمات ما در ارائه راهکاری مناسب برای طراحی و پیاده سازی وب سایت شما به دو گروه اصلی تقسیم بندی می‌شود:
الف: برنامه نویسی اختصاصی بر اساس نیاز شما
ب: استفاده از سامانههای اختصاصی از پیش نوشته شده به عنوان بستری اولیه که بر اساس نیاز شما سفارشیسازی خواهند شد.

  • استفاده از متدهای جدید طراحی UI مثل طراحی Responsive
  • Ajax, JQuery, HTML5, CSS3